ATENCIÓ A LES PERSONES

Millora del servei i de les instal·lacions del Banc de la Teca

El Banc de la Teca ubicat al Rovy, pateix de mancances estructurals i d’espai. Proposem estudiar, juntament amb els coordinadors i voluntaris, quines serien les millores que es podrien aplicar per optimitzar els recursos i millorar el servei.

 

Increment de recursos humans i econòmics en el servei

La demanda de Serveis Socials, llastimosament, incrementa arreu del territori i són moltes les famílies usuàries. Trobem necessària l’ampliació de recursos en el servei per tal de millorar l’atenció i reduir el temps d’espera per a l’atenció de casos

 

Augmentar els recursos lúdics i formatius per a les famílies

Volem ampliar els tallers lúdics i formatius destinats a les famílies en els que es tractin temes relacionats amb la criança. Treballant coordinadament amb els Centres d’Atenció Primària volem elaborar un calendari de xerrades i tallers que donin suport, eines i recursos per a la criança i l’educació dels infants.

Trobem interessant també oferir espais de relació i ampliarem els taller lúdics que es realitzen a la ludoteca destinats a les famílies i els infants.

 

Creació d’un grup de suport per a pares i mares amb infants amb necessitats especials

Crearem un espai on les famílies puguin trobar-se i compartir experiències relacionades amb la criança dels seus fills/filles amb necessitats especials. Els pares i mares que es troben davant una situació com la que és criar i educar amb un nen o nena amb necessitats especials, acostumen a trobar un suport institucional que facilita i orienta sobre els recursos o ajudes que poden necessitar però veuen com existeix una manca de grups de suport i d’ajuda mútua per a compartir experiències i vivències. Proposem la creació de grups de suport per donar recolzament a aquells pares i mares que ho necessitin.

 © V365 - 2018