CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Creació d’una nova regidoria a través de la qual es treballi per la convivència, la tolerància, el respecte i la defensa dels drets humans

 

La felicitat i la llibertat són conceptes bàsics perquè les persones es desenvolupin com a individus i puguin així viure i conviure en comunitat. Considerem que són aspectes que s’aborden des de diferents àmbits, com poden ser la família o l’escola i creiem que l’Ajuntament també pot col·laborar en aquesta tasca educativa i esdevenir-se també agent socialitzador.

Des d’aquesta regidoria s’impulsaran projectes destinats a fer créixer un municipi de persones compromeses amb l’entorn i amb la comunitat, mitjançant diferents programes, la convivència i el respecte mutu entre les persones i col·lectius que conviuen al municipi.

 

Elaboració d’un pla general integral amb programes destinats a fomentar el respecte per la diversitat social, cultural, sexual i de gènere

 

El pla tindrà incidència en tots els serveis oferts per l’Ajuntament. Una societat educada en els valors és una societat amb futur. La filosofia de treball a l’Ajuntament es regirà per aquests principis bàsics i es reflectiran en tots els seus àmbits, departaments, actuacions, activitats i projectes. Volem fer del servei públic un veritable servei a les persones i ser el mirall per a altres institucions, entitats, associacions, centres educatius.

Des d’aquesta regidoria es desenvoluparan programes i activitats adreçades a tots els públics i tots els àmbits a través de tallers, cursos de formació i taules de treball.

Volem que Vilanova s’esdevingui un espai de convivència, tolerància i respecte. Una ciutat amable i feliç.

 

Creació del Consell per la Convivència

 

El Consell vetllarà per fomentar la bona convivència entre la ciutadania i la resolució de problemes de forma cívica. Es plantejarà com un ens autònom format per professionals de diferents àmbits (educatiu, empresarial, associatiu...) i per persones voluntàries que hi vulguin formar part. El plantegem com a un Consell Assessor que col·labori directament amb l’Àrea i els seus tècnics i participin en la elaboració i desenvolupament dels diferents programes.

 

Creació d’un servei de mediació comunitària

 

La mediació comunitària és un recurs positiu per a la resolució de conflictes. Proposem crear un servei de mediació públic i gratuït en el que totes aquelles persones que es trobin en una situació de conflicte comunitari/veïnal/familiar  hi trobin un espai acollidor on es faciliti el diàleg entre les parts i es pugui aconseguir una solució beneficiosa per tothom.

 © V365 - 2018