DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Revitalitzar el Centre d’innovació amb nous programes d’ajuda a l’emprenedoria i la creativitat

El Centre d’Innovació ha de recuperar el seu valor originari i tornar a ser un espai de cooperació entre el món empresarial, formatiu i associatiu enfocat a la promoció i dinamització econòmica del municipi.

Proposem restablir els programes de formació i la recuperació del Consell Assessor.

Per una altra banda, el Centre d’Innovació ha d’estar disponible i a la disposició d’iniciatives empresarials que fomentin la creativitat i l’emprenedoria acollint esdeveniments i/o sent la Seu d’entitats i associacions empresarials.

 

Creació d’espais de co-working

Les noves necessitats i tendències empresarials, precisen de l’adaptació de les administracions a les noves realitats. Els espais co-working resulten espais de treball compartit que fomenten la cooperació i la co-creació. D’aquesta manera els professionals usuaris, treballant junts en un mateix espai, aportant-se valor mutu i disminuint càrregues econòmiques i d’Infraestructura.

Proposem, cercar espais per aquesta finalitat i dotar dels recursos necessaris per afavorir la seva creació i el seu manteniment.

 

Aposta per les Noves Tecnologies i la indústria del s.XXI

Aquesta filosofia estarà present en tots els projecte de formació ocupacional, promoció del nostre sòl industrial i en la cooperació amb el món empresarial i laboral. Volem un municipi atractiu i preparat per als reptes de la indústria actual.

 

Promoció de les parcel·les buides del polígon per atraure noves inversions i incentivar la creació de llocs de treball

Centrarem la nostra atenció en atraure empreses grans al polígon, promocionant especialment aquelles parcel·les que suposin una oferta de metres quadrats més atractiva. Agrupant parcel·les, si s'escau.

 

Facilitar la utilització de les instal·lacions municipals per a esdeveniments empresarials

El Centre d’Innovació, i d’altres espais municipals, han de ser de fàcil accés també per a  empresaris i comerciants que es vulguin promoure o vulguin realitzar activitats d’interès general per al municipi. L’Ajuntament ha d’estar al costat dels petits empresaris i comerciants vilanovins i ha de posar al seu abast tots els recursos necessaris i possibles per poder treballar conjuntament en la promoció i el creixement econòmic del municipi.

 

Reactivar l’Associació dels Polígons per a la dinamització econòmica del territori

Vilanova i els municipis del seu voltant han de ser un espai on la gent tingui oportunitats laborals a prop de casa. Resulta del tot interessant i necessari treballar conjuntament amb els municipis veïns per tal d’oferir una proposta integral i unitària davant possibles inversions empresarials a la zona.

Proposem la reactivació de l’Associació dels Polígons dels Plans que ja tenia com a finalitat la unitat de recursos i esforços per incentivar i promoure la dinamització dels polígons.

 

Millorar la comunicació entre l’Ajuntament i el teixit empresarial del territori

La comunicació i coordinació entre Ajuntament i el teixit empresarial del municipi s’esdevé la peça clau per a promoure iniciatives de desenvolupament econòmic que situïn a Vilanova en el mapa industrial. S’ha de treballar conjuntament per a generar noves oportunitats dins el territori, crear espais d’interacció entre Ajuntament i Empreses per tal d’unificar recursos i esforços per a la dinamització econòmica.

Proposem la Creació d’una Comissió amb representants del món empresarial i l’Administració en la que s’estableixen reunions trimestrals.

 

Treballar per augmentar el nombre de Plans Ocupacionals

Els Plans Ocupacionals suposen una oportunitat laboral per a aquelles persones que es troben en una situació de llarga durada a l’atur. Durant un període d’entre sis mesos o un any poden accedir a un contracte laboral en l’administració pública. L’Ajuntament pot accedir a aquestes contractacions a través de subvencions de Generalitat o Diputació. La nostra proposta és la de treballar per a aconseguir l’increment d’aquests Plans Ocupacionals pel municipi.

 

Augmentar l’oferta formativa professional adaptada a les demandes del mercat laboral

Prepararem professionals que puguin treballar sense cap impediment en la indústria actual, centrant-nos especialment en els joves i el reciclatge professional dels adults.

Proposem fer un estudi de les necessitats del mercat laboral actual del territori per tal de conèixer quina és la demanda existent i així poder programar i desenvolupar accions formatives d’utilitat. En aquest sentit serà necessari també, establir relacions directes amb el sector empresarial de la zona per a conèixer i desenvolupar plegats estratègies formatives amb sortides laborals reals.

 

Ajudes a les empreses per a la contractació de col·lectius en risc d’exclusió i vulnerables

Vilanova no deixarà enrere a ningú. Amb aquesta línia d’ajudes contribuirem a fer realitat la igualtat d’oportunitats que tota la ciutadania necessita.

Oferir a les empreses bonificacions i/o subvencions per a la contractació de persones en risc d’exclusió social beneficiarà a dues bandes.

 © V365 - 2018