ENSENYAMENT

Apropament de l’administració a les escoles i AMPA’s per atendre i donar resposta a les seves necessitats

La comunitat educativa està formada per tots aquells agents que intervenen en l’educació dels nostres fills i filles. L’Ajuntament ha de prendre partit també coordinant-se estreta i directament amb les AMPA’s i escoles del municipi per tal de desenvolupar actuacions conjuntes.

Cal mantenir doncs, una relació fluida amb les AMPA’s i els centres d’ensenyament més enllà del Consells Escolars.

 

Pla integral de manteniment a les escoles

L’Ajuntament ha de vetllar pel manteniment dels centres escolars i s’ha de garantir certa immediatesa en actuacions concretes i d’emergència. Per una altra banda s’han de desenvolupar actuacions per preveure futures actuacions. S’ha d’intensificar la tasca dels conserges als centres escolars ja que són les persones que directament vinculen Ajuntament-Escola.

 

Programació estable d’activitats i col·laboracions de l’Ajuntament a les escoles

Establir un calendari anual de les activitats que es desenvolupen en coordinació entre escoles, IES i Llars d’infants i Ajuntament i compartir la informació amb tots els centres del municipi.

  

Gestió per obrir les pistes de l’IES per a ús lúdic i esportiu

Les pistes de l’IES obertes oferirien seguretat als joves que les volen utilitzar com a espai esportiu, és per això que treballarem amb el centre i el Departament d’Ensenyament per obrir-les.

 

Creació d’un catàleg d’espais, equipaments i llocs d’interès del municipi per al seu estudi a les escoles

Aquesta seria una manera d’apropar als alumnes al seu entorn més immediat, el municipi, per tal de conèixer-lo, comprendre’l, valorar-lo i estimar-lo.

 © V365 - 2018