GOVERN OBERT

Creació d’una finestreta única per a l’elaboració del tràmits administratius

Qualsevol persona podrà acudir a aquest punt per resoldre aquelles qüestions o tràmits municipals, sense la necessitat de passar per diferents departaments per a realitzar una mateixa gestió.

 

Agilització en els tràmits municipals amb suport digital

A través d’una nova web, avançarem progressivament en la quantitat de tràmits que es podran fer per internet reduint així el temps d’espera i fomentant l’autonomia a l’hora de realitzar tràmits administratius.

 

Augment en les partides de Pressupost Participatiu

En el passat mandat vam instaurar el Pressupost Participatiu, una manera de fer partícip a la ciutadania en les decisions municipals. La nostra proposta és la d’ampliar aquesta dinàmica i fomentar encara més la participació ciutadana. Augmentaren les partides econòmiques destinades al Pressupost Participatiu i vetllarem perquè hi hagi un augment en la participació facilitant l’accés.

 

Creació del Portal de Participació Ciutadana: TU FAS VILANOVA

El portal tindrà una bústia de suggeriments ciutadana, enquestes d’opinió sobre la gestió municipal i eines d’interacció i votació en qüestions de participació ciutadana.

 

Creació d’una APP amb tota la informació municipal

A través d’aquesta aplicació es podran rebre alertes sobre activitats, afectacions per obres, etc.

 

Recolzament i coordinació directa amb el Servei de Protecció Civil

Protecció Civil és una entitat consolidada des de fa anys a Vilanova del Camí i de manera voluntària desenvolupen tasques de suport en diferents àmbits. Des de la nostra perspectiva trobem necessària i la seva tasca i considerem important la seva participació i col·laboració en situacions d’emergència i en el desenvolupament de diferents actes al municipi. La comunicació i la coordinació han de ser correctes i fluïdes per tal de vetllar pel bon funcionament de l’Entitat.

 © V365 - 2018