MEDI AMBIENT

Recuperació i reordenació de l’entorn del Parc Fluvial

Finalitzarem el bar de la piscina/gimnàs de Can Titó i adequarem la zona de pic-nic, aparcament i d’esbarjo als nous usos que té actualment. Pla de remodelació dels camins i els accessos al Parc Fluvial.

 

Creació d’una Escola de Natura a Vilanova

L’entorn natural del nostre municipi és ric en espais verds i de muntanya, conjuntament amb la zona del Parc Fluvial, conformen un espai en el que es poden desenvolupar diferents projectes relacionats amb l’estudi i coneixement del medi natural d’aquesta zona.

La nostra proposta consisteix en la Creació d’una Escola de Natura on es fomenti el coneixement i l’estima pel nostre patrimoni natural. Amb coordinació amb diferents entitats del municipi i del territori es desenvoluparan diferents programes i actuacions per a la conservació de l’entorn.

 

Elaboració d’un catàleg de camins i rutes per l’entorn natural vilanoví

Dins l’escola de natura proposem crear una taula de treball destinada a la elaboració d’un catàleg de camins i rutes per a poder realitzar a peu o en bicicleta. Es demanarà la col·laboració de diferents entitats i associacions especialitzades en aquest àmbit i persones que a títol personal puguin tenir el coneixement necessari del territori per a desenvolupar aquest tipus de catàleg.

 

Elaboració d’un Pla Municipal d’Arbrat

Analitzarem quines espècies són més adequades al nostre municipi, per seleccionar un arbrat sostenible i autòcton a l’hora de canviar arbres que generin molèsties veïnals. Es tindrà en compte les peticions i opinions veïnals per a prendre decisions respecte a aquest tema.

 

Adaptació de l’enllumenat públic a la tecnologia LED

La tecnologia LED representa un estalvi energètic i econòmic per al municipi importantíssim. Proposem la substitució per fases i zones implantant el màxim possible al llarg dels propers quatre anys.

 

Estudi de viabilitat de la municipalització del servei de l’aigua

Demanarem un estudi per valorar la possibilitat de gestionar el servei de l’aigua de manera municipal. Es valorarà si la gestió municipal pot abaratir el cost millorant o mantenint la qualitat del servei.

 

Fomentarem mitjançant diferents programes la pràctica de la recollida selectiva

Elaborarem un estudi per a conèixer les possibilitats i alternatives d’implantar el sistema de recollida selectiva dels residus al municipi. Paral·lelament es desenvoluparan campanyes de sensibilització a les escoles i xerrades informatives.

 © V365 - 2018