QUALITAT URBANA

Supressió de barreres arquitectòniques i ampliació de voreres a tot el municipi

Progressivament s’ampliaran les voreres als estàndards actuals, especialment les més antigues, i es catalogaran i suprimiran les barreres arquitectòniques que encara queden al nostre municipi per tal de millorar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

 

Remodelació de la Plaça Vilarrúbias i el seu entorn

La Plaça Vilarrúbias suposa un punt estratègic i d’intersecció entre dues vies principals del municipi. El volum de trànsit que s’hi produeix no resulta compatible amb l’estructura actual de la plaça, tenint en compte que ha de ser una zona d’esbarjo infantil.

La Plaça necessita adaptar-se a les normatives de seguretat actuals i una remodelació integral  que faciliti la convivència entre mobilitat i espai lúdic.

 

Finalització de l’asfaltat de carrers

Es desenvoluparà un estudi dels carrers que precisen un re asfaltat i es treballarà per aconseguir la disminució de les contribucions especials (mitjançant subvencions) en aquells carrers de primera urbanització.

 

Creació del Parc de la Guixera, als terrenys situats al voltant del CAP

Aquesta és una de les propostes més ambicioses del nostre programa. Volem construir una zona verda, lúdica i sostenible al bell mig del municipi, a la que anomenarem: el Parc de la Guixera. Ubicat en els terrenys del davant del CAP, entre el Barri de la Pau i el centre de Vilanova, es convertiria en un gran espai natural que trencaria la “barrera” estructural entre les dues zones.

Suposaria també un pulmó verd al centre de la vila que convidaria a desenvolupar activitats lúdiques a l’aire lliure.

Estudi per a la remodelació de la Ctra de la Pobla al seu pas per Vilanova del Camí per millorar la comunicació entre el Barris La Pau, Bonavista i la Lluna amb el centre

Juntament amb el Parc de la Guixera, estudiarem millorar la connectivitat entre les dues gran zones urbanes de Vilanova a través d’una remodelació de la carretera de la Pobla, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Es tractaria de reconvertir una carretera transitada en una via de circulació més lenta i prioritària per a vianants.

 

Treballar conjuntament amb la PAH per a tractar els possibles desnonaments al municipi

Establir una coordinació directa amb els membres de la PAH per abordar els casos de desnonaments i i lloguers socials que es puguin produir al municipi.

 

Reactivació del Pla Local d’Habitatge

Reactivarem el Pla d’habitatge existent aprovat per Ple i desenvoluparen les diferents línies d’actuació, com les ajudes pel lloguer per a joves.

 

Manteniment de parcs i jardins

Una ciutat amable i agradable passa per tenir cura de la imatge que projecta i per tenir cura dels espais comuns. Vilanova disposa de gran quantitat de zones verdes, parcs i jardins que precisen d’un Pla integral manteniment i millora. Proposem doncs, elaborar un estudi de totes aquestes zones i desenvolupar un Pla d’actuació a portar-se a terme al llarg dels propers quatre anys.

 

Creació de zones blanques d’aparcament gratuït en diferents espais del municipi

Posarem atenció en aquelles zones del municipi amb més densitat de vehicles, i treballarem amb propietaris de terrenys particulars per tal de poder establir zones blanques d’aparcament gratuït.

 

Millora i reforma de la Plaça Picasso

La Plaça Picasso s’ha esdevingut una zona degradada i desfasada que precisa d’una remodelació integral que trenqui amb la dinàmica establerta. Proposem una reforma de la Plaça que elimini els racons i els espais degradats per espais oberts i agradables.

Volem reconvertir la plaça en un espai d’oci i lúdic infantil o les famílies puguin gaudir relaxadament i amb confiança.

 

Rehabilitació del Safareig Municipal

Volem recuperar el Safareig Municipal com a instal·lació emblemàtica i simbòlica del municipi.

 

Millora dels accessos al Parc Fluvial

El Parc Fluvial és un espai d’esbarjo i de pràctica esportiva per a molts vilanovins i vilanovines. Diàriament moltes persones es desplacen fins allà per a desenvolupar diferents activitats a l’aire lliure i a la zona esportiva de Can Titó. El Parc Fluvial disposa de diferents accessos del casc urbà i alguns d’ells necessiten en aquests moments algunes actuacions de millora.

 © V365 - 2018